Wednesday, July 27, 2016

MODERN EDUCATION AND ITS PROBLEMS

ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും
മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത തലമുറയും.
=================================


സന്തോഷവും, സമാധാനവും,വിജ്ഞാനവും, സുരക്ഷിതത്വവും,പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കാത്ത ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തില്‍  കൂടുതല്‍ പ്രശ്നം സൃഷ്ട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

ക്രമസമാധാനപാലനം മാത്രമോ പോംവഴി?
-------------------------------------------------------------------------
രാജ്യത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ നിലവിലുള്ള രാജ്യത്തിന്‍റെ നിയമമനുസരിചുള്ള ക്രമസമാധാന പാലനമാണ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപെടുമോ ?ലോകവ്യാപകമായി അധാര്‍മ്മികത ജീവിതചര്യയാക്കികൊണ്ട് നടക്കുന്നവരും,ദുഷ്ടരും ക്രമാതീതമായി പെരുകിവരുന്നു.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയപെടുത്തികൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യരിലെ തെറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചാല്‍ കാണാം സര്‍വ്വ നാശം
---------------------------------------------------------------------------------
സര്‍ക്കാര്‍ എഴുതിവെച്ച നിയമങ്ങള്‍ ഒന്ന് പിന്‍വലിച്ചാല്‍, സമൂഹത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികള്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാന്‍ കഴിയും.ദുഷ്ടശക്തികള്‍ അശാന്തി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് രക്തചൊരിച്ചലുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യുകയും അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.ഇക്കാര്യത്തില്‍ മത നേതാക്കളും ഭിന്നരല്ല.അനുയായികളെ വിഡ്ഢികളാക്കി കൂടെ നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്കും ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാര്‍ഗ്ഗമില്ല.സ്വര്‍ഗ്ഗമെന്ന്പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്‍പത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രചോദനം നല്‍കി,എല്ലാ ദുഖങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണവര്‍.ഇത് സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കരുതെന്ന് അനുയായികളെ ഭയപെടുത്തുന്നു, മാത്രമല്ല അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവര്‍ നരകത്തില്‍ പോകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ അനുയായികള്‍ നല്ലത് ചെയ്യാനും, ചീത്ത ചെയ്യാതിരിക്കാനും അവര്‍ അവലംബിക്കുന്ന രീതി.

ഏതുരീതി സ്വീകരിച്ചാലും
പ്രശ്നം പെരുകുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല.
-----------------------------------------------------------------
എന്തൊക്കെ രീതികള്‍ അവര്‍ സ്വീകരിച്ചാലും മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പെരുകുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല.മനുഷ്യര്‍ അവരുടെ  യതാര്‍ത്ഥ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നവും, അത് പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണവും.
നല്ല ശീലങ്ങളും,സംസ്കാരവുമില്ലാത്ത മനസ്സ്
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും കാരണം
----------------------------------------------------------------------
നല്ല ശീലങ്ങളും സംസ്കാരവുമില്ലാത്ത മനസ്സാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം.കൂടുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്ത ജനങ്ങളെ നമ്മള്‍ പഠിച്ചാല്‍, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്നത് കുറച്ച്മാത്രമായിരിക്കും.
അവരുടെ നിലനില്പ്പിന്നും,ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളായ വിശപ്പ്,രോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും.എന്നാല്‍ വികസിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന, കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രശ്നമായി ഉയര്‍ന്നു വരുന്നത് നിലനില്‍പ്പുമായി ബന്ധപെട്ട കാര്യവുമായല്ല.വീടും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും മറ്റു അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാലും ഇവിടെ പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല.അവര്‍ അപ്പോഴും അസന്തുഷ്ടരാണ്.ഗുഹാമനുഷ്യരെക്കാളും അസന്തുഷ്ടി അവര്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ആസ്വദിക്കല്‍ മാത്രം;
തൃപ്തി എന്തെന്ന് അറിവില്ലാത്ത സമൂഹം
----------------------------------------------------------------------
തൃപ്തി എന്തെന്ന് അറിയാതെ കൂടുതല്‍ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന മനുഷ്യന്‍റെ ചിന്താഗതിയാണ് അവന്‍റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിത്തറ.ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്, അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് അടിമപെട്ട് ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ്.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും
മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത തലമുറയും.
---------------------------------------------------------
ജ്യോലി അധിഷ്ടിതമായി കെട്ടിപൊക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം“ ജീവിത വിജയം” നേടാനായി വിദ്യാര്‍ത്തികളെ സന്നദ്ധരാക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌ മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പെടുത്തി സ്വാര്‍ത്തതയോടെ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേടാനാണ്.ഇത് ബുദ്ധിശാലികളെ ,എന്നാല്‍ മനുഷ്യത്വം തീരെ ഇല്ലാത്തവരെ സമൂഹത്തില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.സ്വന്തം സ്വാര്‍ത്തതയും ലാഭവും, ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങളും നേടുന്നതിനിടയില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊന്നും ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് പ്രശ്നമാവാറില്ല.

സൂത്രങ്ങള്‍,ക്രൂരത,സ്വാര്‍ത്തത
ആധുനിക തന്ത്രങ്ങള്‍
---------------------------------------------
പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്,സൂത്രങ്ങളിലൂടെയും,
ക്രൂരതകളിലൂടെയും,സ്വന്തം സ്വാര്‍ത്ഥ നേട്ടങ്ങള്‍ അവര്‍ കൊയ്തെടുക്കുന്നു.
ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നത് ബാല്യത്തില്‍ നിന്നും കൌമാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ആണ്.ഈ സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞ് മനുഷ്യത്വത്തിന്‍റെ നന്മകള്‍ പഠിച്ചിരിക്കണം.വീട്ടിലും, സമൂഹത്തിലും മതത്തിലൂടെയും, അവരെ നന്മയുള്ളവരാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കണം.എങ്കില്‍ മാത്രമേ കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രം ജീവിക്കാന്‍ സാഹചര്യമുള്ള ഈ ഭൂമിയില്‍ അവരെകൊണ്ട് പ്രയോചനം ഉണ്ടാകു.അല്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ തലമുറയായിരിക്കും.

==============
ശേഖരണം
ഹരിദാസ്‌ ബോധ്
=================

We can create our own Heaven and Hell

നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി സ്വര്‍ഗ്ഗവും
നരകവും സൃഷ്ടിക്കാം
                                                 ==============================


“ഈ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും നിങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാനും നിങ്ങള്‍ അനുവദിക്കണം,അങ്ങിനെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം മഹത്തരവും അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണവുമാക്കാം’- ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍.

ഈ മഹത്തായ തത്ത്വം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്താന്‍ എത്ര വൈകുന്നുവോ അതുവരെയും ഈ ലോകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട.സ്വര്‍ഗ്ഗവും, നരകവും പ്രാര്‍ത്തിച്ചാല്‍ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കേവലം വെറും വ്യാമോഹം മാത്രം.
പ്രാപഞ്ചികമായ ധാര്‍മ്മിക ബോധം ഉള്‍കൊണ്ട്, മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തി ജീവിക്കുകയും,പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വര്‍ഗ്ഗം സ്ഥാപിക്കാം.മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ നമുക്ക് ഇവിടെ നരകവും സൃഷ്ടിക്കാം. പ്രകൃതിയിലെ പ്രാപഞ്ചികമായ ഈ നിയമത്തെ അറിയാതെ, എങ്ങിനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അറിയാതിരുന്നാല്‍ നമ്മള്‍ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ എന്തിനു
മരണം വരെ കാത്തിരിക്കണം?
------------------------------------------------------------
ഓരോ മനുഷ്യനും പരസ്പര ബഹുമാന പൂര്‍വ്വവും, നിരുപദ്രവകാരിയായും ഇവടെ ജീവിച്ചാല്‍, മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗം ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാം.
ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തിക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപെട്ട സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഫലം കിട്ടുമെന്നും, നരകത്തില്‍ പൊരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നത് മതങ്ങളുടെ പ്രചരണവും വിശ്വാസവും മാത്രമാണ്.സ്വര്‍ഗ്ഗം സ്രിഷ്ടിക്കപെടാനുള്ള ഒരേയൊരു പോംവഴി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കരുണ കാണിക്കുക മാത്രമാണ്.
സന്തോഷവും സമാധാനവും സൃഷ്ടിക്കാന്‍
കാരുണ്യവും സഹനവും ശീലിച്ചാല്‍ മാത്രം മതി
-------------------------------------------------------------------------------
സമൂഹത്തിലും രാജ്യത്തിലും സന്തോഷവും സമാധാനവും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സ്വര്ഗ്ഗതുല്യമാക്കാന്‍,എല്ലാവരും അവരുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും കാരുണ്യവും, സഹനവും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേ മതിയാകു. നമ്മുടെ മനുഷ്യകുലത്തില്‍ പിറന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരം നല്ല മാതൃകകള്‍ കാണിച്ചു തന്ന മഹാന്മാര്‍ നമുക്കിടയില്‍ ജീവിച്ചു കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യന്‍ എന്താണോ
അതല്ലാതായി മാറി
------------------------------------
പ്രാപഞ്ചികമായ ധാര്‍മ്മിക മൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോള്‍ നമുക്ക് നമ്മെയും മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇന്ന് കാണുന്നത്, മനുഷ്യന്‍ എന്താണോ,എന്തായിരിക്കണമോ അതല്ല എന്നാണ്.
ഭൂമി ഭ്രാന്താശുപത്രി
മനുഷ്യര്‍ കലാപകാരികളും.
-----------------------------------------------
പ്രപഞ്ചത്തിലെ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന ഗൃഹം ഒരു ഭ്രാന്താശുപത്രിയായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.തത്വധീക്ഷയില്ലാത്ത മതങ്ങളും,രാഷ്ട്രിയവും,
ആചാരങ്ങളും,പാരമ്പര്യവും,വര്‍ഗ്ഗീയ ചിന്തകളുമായി മനുഷ്യര്‍ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു,അതിലൂടെ എല്ലാവര്‍ക്കിടയിലും വിവേചനങ്ങളും പെരുകുന്നു,മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും കലാപങ്ങളും അവര്‍ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ കലാപ ഭൂമി.
==========
ശേഖരണം
ഹരിദാസ്‌ ബോധ്
================

Friday, July 22, 2016

ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്രിപ്തിപെടുത്താന്‍ കഴിയുമോ?


ജീവിതത്തില്‍ യാതൊരു അര്‍ത്ഥവും കല്‍പിക്കാത്ത,കൊട്ടിഘോഷിക്കപെടുന്ന ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തില്‍, അത്യാഗ്രഹം, വെറുപ്പ്‌ ,സംശയം,അസഹിഷ്ണുത,ഒറ്റപെടല്‍,അസൂയ,ശത്രുത, എന്നിവയൊക്കെ കൊടികുത്തി വാഴുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്രിപ്തിപെടുത്താന്‍ കഴിയുമോ?

കുറ്റബോധമില്ലാത്ത പുതു തലമുറ
--------------------------------------------------
ഒരുതരത്തിലും ത്രിപ്തിയില്ലാത്ത പുതു തലമുറ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്രിപ്തിപെടുത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രവര്‍ത്തികളിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറ്റബോധവുമില്ലാതെ അവര്‍ മയക്കുമരുന്നുകള്‍ക്ക് അടിമകളാകുന്നു.

ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അത്യാഗ്രഹം
-------------------------------------------------------------
മനുഷ്യകുലത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിയോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാഗ്രഹത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമായ സ്വാര്‍ത്തതയാണ്.ഈ ധുഷ്കര്‍മ്മത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാ ജീവികളും പിറവിയെടുക്കുന്നത്.
മനുഷ്യര്‍ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിനുവേണ്ടി,പണത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി അത്യാഗ്രഹം കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.അവരുടെ
ചിന്തകള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള സാങ്കല്പിക ലോകം മെനഞ്ഞ് അത് ആഗ്രഹമാകുകയും അത് നേടുമ്പോള്‍ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.ഈ വിശ്വാസമാണ് നമ്മള്‍ ഉള്‍പെടുന്ന ആധുനിക ഭൌതിക വാദ ലോകത്തിന്‍റെ അടിത്തറ.

അത്യാവശ്യങ്ങള്‍ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നില്ല;
വിഷയാസക്തിയാണ് കുഴപ്പം.
-------------------------------------------------------------
നമ്മുടെ അത്യാവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ദുഖം ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകുന്നില്ല.അത് സന്തോഷത്തിന്‍റെ ചില ലക്ഷണങ്ങള്‍ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.എന്നാല്‍ വിഷയാസക്തിയിലൂടെയുള്ള സംതൃപ്തിയാണ് സന്തോഷത്തിന്‍റെ താക്കോല്‍ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പ്രശ്നം.ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തില്‍ ചിന്തിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട്കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ ,മാഞ്ഞുപോയ മഴവില്ലിനെ തിരഞ്ഞു പോകുന്നതോപോലെയിരിക്കും ജീവിതം.
ചില സംഗതികള്‍ നമുക്ക് ആനന്ദം നല്‍കുന്നു.അതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ അതിനെ മുറുകെപിടിച്ച് അത് കൂടുതല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.ചില സംഗതികള്‍ നമുക്ക് ആനന്ദം നല്‍കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള്‍ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു.
നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹത്തെയോ, വെറുപ്പിനെയോ, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനോ അതില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍,അതിന്‍റെ ഉള്‍പ്രേരണ ഒരു ദുഖത്തില്‍ നിന്നും മറ്റൊരു ദുഖത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

അത്യാഗ്രഹവും വെറുപ്പും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍
---------------------------------------------------------------------
അത്യാഗ്രഹവും, വെറുപ്പും സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു സമയത്ത് അത് വെറുപ്പാണെങ്കില്‍ അടുത്ത നിമിഷത്തില്‍ അത് അത്യാഗ്രഹമായി മാറുന്നത് കാണാം.
വിശപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ ആര്‍ത്തി ഉയര്‍ന്നുവരുമ്പോള്‍ നമ്മില്‍ അസ്വസ്ഥത മുളപൊട്ടുന്നു.അതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയും അത് ആ അസ്വസ്ഥതയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എല്ലാതരം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ്.അത് ആരംഭിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥതയില്‍ നിന്നാണ്. എന്തില്‍ നിന്നാണോ ആ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായത് അതിന്‍റെ കാരണങ്ങളെകുറിച്ച് ചിന്തിച് അത് സഫലീകരിക്കാന്‍ നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ശൂന്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിച്ചത്‌ നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആ ശൂന്യത ഒരു വേദനയായി മാറുന്നു. അത് ലഭിക്കുന്നതില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ ആഗ്രഹങ്ങളും വിശപ്പും ത്രിപ്തിപെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരാല്‍ ചതിക്കപെട്ടോ മറ്റോ നമുക്ക് നമ്മള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പോലും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ മനസ്സില്‍ നിന്നും വിട്ടുപോകാതെ നിലനില്‍ക്കും.മാത്രമല്ല പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞ
സംസാര ചക്രം
-----------------------------------------
മനസ്സിന്‍റെ ആഗ്രഹത്തിനും സംത്രിപ്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ ഈ ഉത്ഭവപ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞ മനുഷ ജീവിതചക്രം –അല്ലെങ്കില്‍ സംസാരചക്രം എന്ന് പറയപെടുന്നത്.
ചില മനുഷ്യര്‍ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ചിലവഴിക്കുന്നത് പല വസ്തുക്കള്‍ സംഭരിച്ച് കൂട്ടാനാണ്. ഒരു സംഭരണവും അയാളെ ത്രിപ്തിപെടുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.കൂടുതല്‍ കൂടുതലിനു വേണ്ടിയുള്ള അയാളുടെ ആഗ്രഹം ജീവിതം മുഴുവനും അതിനായി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നീക്കി വെക്കുന്നു.

ആഗ്രഹിച്ചത്‌ ലഭിച്ചാലും ത്രിപ്തിയില്ലാത്തവര്‍
--------------------------------------------------------------------
ആഗ്രഹിച്ചത്‌ ലഭിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപെടുമ്പോള്‍ അവര്‍ നിരാശരാകുന്നു.എന്നാല്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് ലഭിച്ചാലും മതിവരാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കുകയും ഒടുവില്‍ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ വീണ്ടും നിരാശരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ സ്വപ്നത്തില്‍ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ മുന്‍പത്തേതില്‍ നിന്നും കുറച്ച് മങ്ങിയതാകുകയും,ഒടുവില്‍ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ചെറിയ അടയാളങ്ങളായി മാറുകയും ആ സമയത്ത് ലഭിച്ചതില്‍ ത്രിപ്തിയില്ലാതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

അത്യാഗ്രഹത്തെ ത്രിപ്തിപെടുത്താന്‍
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
---------------------------------------------------------
ഇക്കരയില്‍ നിന്നും നോക്കുമ്പോള്‍ അക്കരെ പച്ച എന്നുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്‍റെ മനസ്സ്.ഇതുപോലെ മനുഷ്യന്‍ ഒരിക്കലും സന്തോഷവും തൃപ്തിയും നേടുന്നില്ല.അതുപോലെ ഉള്ളതില്‍ കൂടുതല്‍ ആണെങ്കില്‍ സാമാന്യത്തില്‍ കവിഞ്ഞ ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നു.
ഇത് ചൂണ്ടികാണിക്കപെടുന്നത്,മനുഷ്യന്‍റെ അത്യാവശ്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം,പാര്‍പ്പിടം,വസ്ത്രം എന്നിവയെ നമുക്ക് ത്രിപ്തിപെടുത്താം.എന്നാല്‍ അവന്‍റെ അത്യാഗ്രഹത്തെ അപൂര്‍വ്വമായേ ത്രിപ്തിപെടുത്താന്‍ കഴിയു എന്നാണ്
====================
ശേഖരണം
എന്‍.ഹരിദാസ്‌ ബോധ്
=====================

Thursday, July 21, 2016

ബുദ്ധധമ്മം മനുഷ്യരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ത്?

ചൈനയിലെ ഒരു തത്വചിന്തകന്‍ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവിനോട് ചോദിച്ചു:
എന്താണ് ബുദ്ധമതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വം എന്ന്
ഭിക്ഷു മറുപടി നല്‍കി:
“നന്മ ചെയ്യുക ,തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുക.
മനസ്സിനെ ശുചിയാക്കി വെക്കുക.
ഇതാണ് എല്ലാ ബുദ്ധന്മാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്‌”.

സ്വാഭാവികമായി തത്വചിന്തകന്‍ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള തത്വാധിഷ്ടിതമായ ഒരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്.അത് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “മൂന്നുവയസായ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്കുപോലും ഇത് മനസ്സിലാകുന്നതാണല്ലോ” എന്ന്.

എന്നാല്‍ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുവിന്‍റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:

“മൂന്നുവയസ്സായ കൊച്ചുകുട്ടിക്കുപോലും മനസ്സിലാകുമെങ്കിലും എണ്‍പത് വയസ്സായ ആള്‍ക്കുപോലും ഇത് പരിശീലിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്”.

ലളിതമായ ഉപദേശങ്ങള്‍ ബുദ്ധ ധമ്മത്തിന്‍റെ കാതല്‍
-----------------------------------------------------------------------------------

ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ പലപ്പോഴും തന്‍റെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്ന ആനന്ദനോട് ജീവിതത്തില്‍ പരിശീലിക്കേണ്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ലളിതമായ  ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു.
ഇത്തരം ലളിതമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ബുദ്ധ ധമ്മത്തിന്‍റെ കാതല്‍.
ബുദ്ധ ധമ്മം ഇത്തരത്തിലുള്ള ലളിതമായ ജീവിതക്രമമാണ് മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ളത്‌.എന്നാല്‍ ദുഷിച്ച സമൂഹത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ഇത്തരം ലളിതമായ കാര്യങ്ങള്‍ പോലും പരിശീലിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്താനും.

ബുദ്ധ ധമ്മത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വം പഞ്ചശീലം
---------------------------------------------------------------------------------
ബുദ്ധ ധമ്മത്തിന്‍റെ അധിസ്ഥാന തത്ത്വം എന്തെന്ന് മനസിലാക്കാം.
ഒന്ന്: അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിയുടെയും ജീവന്‍ എടുക്കരുത്.
രണ്ട്:ലഭിക്കാത്തതൊന്നും എടുക്കരുത്(മോഷ്ടിക്കരുത്)
മൂന്ന്‍:ലൈംഗിക ദുര്‍വാസനകളും ബന്ധങ്ങളും അരുത്.
നാല്:മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതും ,നുണപറയുന്നതും അരുത്.
അഞ്ച്:സ്വന്തം മനസ്സിന്‍റെ ശ്രദ്ധ –ബോധം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത്.
ഇതാണ് ബുദ്ധ ധമ്മത്തിന്‍റെ പ്രധാനപെട്ട അഞ്ച് തത്വങ്ങള്‍.

ശീലങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപെടുത്താനല്ല.
സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്താനാണ്‌ ഉപദേശിച്ചത്
--------------------------------------------------------------------------------
ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ബോദ്ധ്യപെടുത്താനും കാണിക്കാനുമല്ല.മറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്തി ജീവിക്കാനുമാണ് ബുദ്ധന്‍ നമ്മെ ഉപദേശിച്ചത്.
അധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്‍റെ പ്രധാനമെന്നത് കടിച്ചാല്‍ പൊട്ടാത്ത തത്വ ശാസ്ത്രമാകരുതെന്ന് ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്താന്‍പറ്റുന്ന ലളിതഉപദേശമായിരിക്കണം.

ബുദ്ധ ധമ്മ വിശ്വാസികള്‍ക്ക്
കൃത്യമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമുണ്ട്.
--------------------------------------------------
ബുദ്ധ ധമ്മത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അടിസ്ഥാന ലക്‌ഷ്യം എന്നത് അയാളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ കെട്ടുപാടുകളില്‍ നിന്നും മോചനം നേടുകയും, ജനിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച് കറങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസാര ചക്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള മോചനവുമാണ്-അതിലൂടെ എല്ലാവിധ ദുഖത്തില്‍ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്.

ദു:ഖം അറിവില്ലായ്മയില്‍ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു
--------------------------------------------------------------------------
ഒരാളുടെ അറിവില്ലായ്മയില്‍ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു അയാളുടെ അവസാനിക്കാതെയുള്ള ജനനപ്രക്രിയ.സ്ഥിരമായി നിലനില്‍ക്കുന്നതാണ് എല്ലാമെന്ന് സങ്കല്‍പ്പിക്കുകയും “ഞാന്‍” എന്ന ബോധവുമാണ് അയാളെ ഈ ചക്രത്തില്‍ കുരുക്കുന്നത്.
“ഞാന്‍” എന്ന ചിന്തയെ അയാള്‍ യാഥാര്‍ത്യമായി സങ്കല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ അയാളുടെ അത്യാഗ്രഹം വികസിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു.അങ്ങിനെ അവന്‍ ഒരിക്കലും ത്രിപ്തിപെടുത്താന്‍ കഴിയാത്ത ദു:ഖം നിറഞ്ഞ അവന്‍റെ അത്യാഗ്രഹ ചിന്തയുടെ പിറകെ പായാന്‍ തുടങ്ങുന്നു.

ചിരങ്ങില്‍ ചൊറിയുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്നത്
താല്കാലിക ശമനം
-------------------------------------------------------------
ശരീരത്തിലെ ചിരങ്ങില്‍ ചൊറിയുമ്പോള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി ഒരു ശമനം കിട്ടുന്നതുപോലെയാണ് ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ കാഴ്ചപാട്.എന്നാല്‍ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് ചിരങ്ങ് ശരീരമാസകലം വ്യാപിക്കുന്നു. കാരണം രോഗം അത്രയധികം വഷളായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് നമ്മോടു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ലക്‌ഷ്യം-സംസാര ചക്രമെന്ന
ആത്യന്തിക ദു:ഖത്തില്‍ നിന്നുള്ള മോചനം.
--------------------------------------------------------------------
ഈ ജന്മത്തില്‍ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്തൊക്കെയോ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലഭിച്ചു.അതാണ്‌ യതാര്‍ത്ഥ സന്തോഷം എന്ന് കരുതി വീണ്ടും അത്യാഗ്രഹത്തിന്‍റെ –ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ.അങ്ങിനെ ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടാതെ വീണ്ടും കുരുക്കിലേക്ക് .
ഈ സംസാരചക്രമെന്ന ആത്യന്തിക ദുഖത്തില്‍ നിന്നുള്ള സമ്പൂര്‍ണ്ണ മോചനമാണ് മനസിന്‍റെ ശുചീകരണത്തിലൂടെ ബുദ്ധ ധമ്മം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

===============
ശേഖരണം
ഹരിദാസ്‌ ബോധ്

Wednesday, July 20, 2016

ധമ്മചക്ര പ്രവര്‍ത്തന ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക്‌ കേരളത്തില്‍ തുടക്കമായി.


 
മഹാനായ ഭാഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ ബോധോദയത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ധമ്മ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിന്‍റെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള “ധമ്മച്ചക്ര പ്രവര്‍ത്തന ദിനാഘോഷം” കേരളത്തില്‍ ഒരുമാസം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതിന്‍റെ ഭാഗമായി പൌര്‍ണമിദിനമായ ഇന്ന് ധമ്മ ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു.
പാലക്കാട്‌ കേരള മഹാബോധി മിഷന്‍റെ ആഭിമുക്യത്തില്‍ ആഘോഷപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.ധമ്മ ദീപം തെളിയിക്കല്‍, ധമ്മ പ്രഭാഷണം, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധ്യാനം, പ്രാര്‍ത്ഥന എന്നിവ നടന്നു.
കേരള മഹാബോധി മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ഹരിദാസ്‌ബോധ്, ത്രിരത്ന ബൌദ്ധ മഹാസംഘ ധമ്മമിത്ര ബിനോജ്ബാബു എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.
ഇന്നുമുതല്‍ ധമ്മ വിശ്വാസികളുടെ വീടുകളിലും വിഹാരങ്ങളിലും എന്നും വൈകിട്ട് ധമ്മപദ പാരായണം, ധ്യാനം, ഉപോസ്തുക ആചാരങ്ങള്‍,അഷ്ടാംഗ യോഗ,അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ ആയുര്‍വേദ ക്യാമ്പുകള്‍,ആനാ അപാന സതി,വിപാസന,മൈത്രി തുടങ്ങിയ ധ്യാനങ്ങള്‍ എന്നിവയും നടക്കും.
ആഗസ്റ്റ്‌13,14,15 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം,കൊട്ടാരക്കര,മാവേലിക്കര,ത്രിശൂര്‍,പാലക്കാട്‌,കോഴിക്കോട്,വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ധമ്മ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.ബാംഗ്ലൂര്‍ സ്പൂര്തിധാമ വിഹാരത്തിലെ ബുദ്ധഭിക്ഷു വിനയരഖിത പ്രഭാഷണം നടത്തും.ഇതോടെ ഒരുമാസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ക്ക് സമാപനം കുറിക്കും

ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദി മനുഷ്യന്‍ തന്നെ.


 
ലോകത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യര്‍ എപ്പോഴും ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.വലിയ മഹത്വം നിറഞ്ഞവരെന്ന് സ്വയം അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമിതാണ്. ആരാണ് ഇത്രയും ദുരിതം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഭൂമിയില്‍ സൃഷ്ടിച്ചത്?
സംസ്കാരമില്ലാത്തവരില്‍ നിന്ന്
സമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട.
------------------------------------
സംസ്കാരമില്ലാത്തവരായി പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും എങ്ങിനെ ഒരു നല്ല സാഹചര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവും?
അനിസ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കെങ്ങിനെ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും കഴിഞ്ഞുകൂടാന്‍ കഴിയും?
ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭൗധിക നേട്ടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ്.
അധ്യാത്മിക ഉയര്‍ച്ചക്കും,മന:സമാധാനത്തിനും,പ്രകൃതിയുമായി സൌഹൃദത്തിനും വേണ്ടിയാണ് യഥാര്‍ത്ത മതതത്ത്വ ചിന്തകര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ലൌകികതയില്‍ മുങ്ങി
അപരിഷ്ക്രിതനാകുന്നു
------------------------------------
നമ്മുടെ ലൌകിക ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് പ്രാപഞ്ചികമായ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ മാറ്റം വരുത്താന്‍ നമുക്ക് കഴിയില്ല,എന്നാല്‍ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റം വരുത്തികൊണ്ട് സംതൃപ്തിയില്‍ നിന്നും സന്തോഷത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ നയിക്കാന്‍ കഴിയും.ലൌകികമായ സംത്രിപ്തിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന്‍ പരക്കം പായുമ്പോള്‍ ഒരിക്കലും മഹത്തായ അറിവിലേക്ക് എത്തി ചേരുന്നില്ല.മനുഷ്യന്‍ കേവലം ഭൌതികവാദിയായി മാറുമ്പോള്‍ അവന്‍ അപരിഷ്ക്രിതനായി തരം താഴുന്നു.ഭൌതിക വാദത്തിലധിഷ്ടിതമായ ഭരണ ക്രമം അവനെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്നു.

ജീവിത യാഥാര്‍ത്ത്യങ്ങളെ
ഭയപെടുന്ന മനുഷ്യന്‍.
--------------------------------
ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ജീവിതത്തിന്‍റെ സത്യസന്ധമായ യാഥാര്ത്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
വെറും സാങ്കല്‍പിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയും, സ്വപ്നത്തിലൂടെ തെറ്റായ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം സ്വയം മെനയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും.
“ദൈവം രോഗത്തെ ഭേദമാക്കുന്നുവെന്ന്‍ മനുഷ്യന്‍ ചിന്തിക്കുന്നു.എന്നാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് മെഡിക്കല്‍ ബില്‍ നല്‍കുന്നു”.

ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ പറഞ്ഞു;
വേണ്ടത്,മനസ്സിന്‍റെ സുചീകരണവും,പരിപൂര്‍ണ്ണതയും.
----------------------------------------------------------------
ഭൌതിക സു:ഖങ്ങളെകുറിച്ചും,അതിന്‍റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ കൃത്യമായ ഉത്തരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്:
“ഭൂമിയിലെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ആധിപത്യത്തെക്കാള്‍ നല്ലത്,സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത്,ലോകത്ത് പ്രഭുസ്ഥാനം നേടുന്നതിനെക്കള്‍ നല്ലത്,ഒരു വിജയിക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സിന്‍റെ ശുചീകരണവും, പരിപൂര്‍ണ്ണതയുമാണ്”.
ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചക്ക്‌ വേണ്ടി ഒരാള്‍ അയാളുടെ ജീവിതം ചിലവഴിക്കുമ്പോള്‍ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തെ നിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്,അത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തെ ത്രിപ്തിപെടുത്തുന്നില്ല.

ലൌകിക നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒരു വഴി;
മോക്ഷത്തിന് മറ്റൊന്ന്.
----------------------------------------
ബുദ്ധന്‍റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഈ ലോകം സംഘര്‍ഷം നിറഞ്ഞതും,സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തതും,കലഹം നിറഞ്ഞതും,അസ്ഥിരതയുള്ളതുമാണ്‌.
ഭഗവാന്‍ ബുദ്ധന്‍ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ലൌകിക നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമുണ്ട്,എന്നാല്‍ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വഴി മറ്റൊന്നാണ്.
=============
ശേഖരണം
ഹരിദാസ്‌ ബോധ്

ആനന്ദവും, സന്തോഷവും വ്യത്യസ്തമാണ്

ആനന്ദവും, സന്തോഷവും
വ്യത്യസ്തമാണ്
===================


ഒരുപാട് അസ്വാസ്ഥ്യം നമ്മളില്‍ ചിലപ്പോള്‍ പ്രകടമാകുന്നില്ലെങ്കിലും ചില ദുഷ്ടചിന്താഗതികളുടെ അവശിഷ്ടം നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ ആഴത്തില്‍ വേരൂന്നി കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം.
മനസ്സിന്‍റെ മാറ്റമനുസരിച്ച് നമ്മള്‍
ശാന്തരാകുന്നു,അക്രമാസക്തനാകുന്നു
--------------------------------------------------------
ചില സമയങ്ങളില്‍ നമ്മളെ കാണാന്‍ ശാന്തരായിരിക്കാം,കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍ സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.എന്നാല്‍ ചില അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണരുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ മനോഭാവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുകയും നമ്മള്‍ അക്രമാസക്തനാകുകയും വൃത്തികെട്ടവനാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിഷയാസക്തി സന്തോഷമല്ല;
വികാരപരമായ മാനസികാവസ്ഥമാത്രമാണ്
---------------------------------------------------------------------
ആ സമയത്ത് തന്നെ വിഷയാസക്തിയോടുള്ള അഭിലാഷം അനുനിമിഷം മനസ്സില്‍ ഉണര്‍ന്നുവന്നാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അത് സന്തോഷമാണെന്ന്നമ്മള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.അതൊരു യാഥാര്‍ത്യമാണ് എന്നാല്‍ സന്തോഷമല്ല.
ആനന്ദം, അഭിലാഷം,ഉല്ലാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാര്‍ത്തത്തില്‍ വികാരപരമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ്.
ആനന്ദത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ ചില സ്വഭാവം അടുത്ത സമയത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉല്ലാസത്തെ തേടുന്നതും
സന്തോഷത്തെ തേടുന്നതും തമ്മില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണയരുത്.
--------------------------------------------------------------------------------
ഉല്ലാസം ,ആനന്ദം എന്നിവയെ അന്വേഷിക്കുന്നതും, യഥാര്‍ത്ത സന്തോഷത്തെ തേടുന്നതും തമ്മില്‍ തീര്‍ച്ചയായും തെറ്റിധാരണ അരുത്.ആനന്ദം എന്നത് നമുക്ക്പിടിതരുന്നില്ല,താല്‍കാലികമാണത്,
രുചി അറിഞ്ഞാല്‍ ഉടനെ അത് നമ്മില്‍ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകുന്നു.മാത്രമല്ല അത് വിലപിടിപ്പുള്ളതാകാം,സംതൃപ്തി നല്‍കാത്തതുമാകാം.

സന്തോഷം വിലകൊടുത്താല്‍ കിട്ടില്ല;
അത് ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിന്‍റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നാണ്.
--------------------------------------------------------------------------
സന്തോഷം അതുപോലെ അല്ല.അത് വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങാന്‍ കഴിയില്ല;അത് വരുന്നത് മനസിന്‍റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്നാണ്,മാത്രമല്ല അത് നീണ്ടകാലം നിലനില്‍ക്കുന്നു.
ഈ നിമിഷത്തില്‍ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയും,ഉടന്‍ തന്നെ അസ്വസ്ഥരാകുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നുവെച്ചാല്‍ ആനന്ദത്തിന്‍റെ സ്വഭാവം ക്ഷണികമായതിനാലാണ്.

മനസ്സില്‍ അഴുക്കുള്ളവര്‍ക്ക്
യഥാര്‍ത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല
------------------------------------------------
മനസ്സിലെ അഴുക്കുകളായ ഭയം, ദേഷ്യം, അസൂയ,പക,ദുഷ്ട വിചാരം,അത്യാഗ്രഹം എന്നിവ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക്‌ ഒരിക്കലും യഥാര്‍ത്ഥ സന്തോഷം നേടാന്‍ കഴിയില്ല.
ഇവ മനസ്സില്‍ സജീവമാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ മനസ്സ് താല്‍കാലികമായി തിളക്കമുള്ളതായും സന്തോഷമുള്ളതായും നമുക്ക് തോന്നും.പക്ഷെ മനസ്സിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണമായ ശുചീകരണത്തിലൂടെ മാത്രമെ ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം കൈവരു.
====================
ശേഖരണം
എന്‍.ഹരിദാസ്‌ ബോധ്